Niezależny portal informacyjny Gminy Strumień                           

  • slajd_06
  • Slajd_01
  • Slajd_02
  • slajd_05
  • slajd_04
  • Slajd_03
Reklama

Walne Zebranie członków klubu

Email Drukuj

 

W dniu 9 lutego 2019 r. (sobota) o godz. 17.00 (drugi termin 17.15) w świetlicy na stadionie sportowym w Strumieniu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków klubu LKS "Wisła" Strumień...

 Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków klubu oraz zaproszonych gości
2. Stwierdzenie ważności zebrania
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
4. Wybór komisji weryfikacyjno-skrutacyjnej, uchwał i wniosków
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania walnego
6. Sprawozdania:
a ) Prezesa z działalności klubu za 2018 r.
b) Skarbnika z działalności finansowej i przedstawienie bilansu za 2018 r.
c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01 do 31.12 2018 r. oraz postawienie wniosku o udzielenie absolutorium za 2018 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Zatwierdzenie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i bilansu za 2018 r.
9. Zmiana w składzie Zarządu - przyjęcie rezygnacji członka Zarządu
10. Uzupełnienie składu Zarządu
11. Ukonstytuowanie się Zarządu
12. Wolne wnioski
13. Przedstawienie planu pracy na 2019 r.
14. Proponowane uchwały i wnioski
15. Zakończenie zebrania

Wszyscy członkowie klubu biorący udział w głosowaniu na Walnym Zebraniu muszą mieć opłaconą składkę członkowską na 2019 r.

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków klubu oraz zaproszonych gości
2. Stwierdzenie ważności zebrania
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
4. Wybór komisji weryfikacyjno-skrutacyjnej, uchwał i wniosków
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania walnego
6. Sprawozdania:
a ) Prezesa z działalności klubu za 2016 r.
b) Skarbnika z działalności finansowej i przedstawienie bilansu za 2016 r.
c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01 do 31.12 2016 r. oraz postawienie wniosku o udzielenie absolutorium za 2016 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Zatwierdzenie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i bilansu za 2016 r.
9. Zmiana w składzie Zarządu - przyjęcie rezygnacji członka Zarządu
10. Uzupełnienie składu Zarządu
11. Ukonstytuowanie się Zarządu
12. Wolne wnioski
13. Przedstawienie planu pracy na 2017 r.
14. Proponowane uchwały i wnioski
15. Zakończenie zebrania

Podziel się ze znajomymi:

Dodaj do Facebooka! Podziel sie na Opublikuj na Twitterze! Wykop ten artykuł Podziel się na Gronie! Pochwal się na Naszej-Klasie!Ustaw status gg

Damsoft Wędkarstwo-śląsk